Home / Nieuws

Nieuws

Het laatste nieuws van Bettery

 

GG/ZZ leergang scoort gemiddeld een 8,2 bij deelnemers

Sinds 2016 heeft Bettery 722 professionals in het zorg en welzijn domein geschoold waarbij het gemiddelde cijfer voor de GG/ZZ leergang een 8,2 is. Onze trainers scoren een 8,7.

Partnerovereenkomst met Institute for Positive Health

iPH en Bettery Institute hebben op 1 juli 2019 een partnerovereenkomst getekend. Hiermee gaan beide instituten samenwerken om Positieve Gezondheid / ZZ naar GG te stimuleren, verspreiden en verder te ontwikkelen.

Samen Gezond in Deventer

In Samen Gezond in Deventer werken gemeente Deventer en zorgverzekeraar Eno sinds 2016 met partners uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijven en burgerinitiatieven samen om een beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag te maken. Door aan te sluiten bij de energie en veerkracht van bewoners willen organisaties de vitaliteit en zelfregie van mensen verhogen. De behoefte van de inwoner staat voorop, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen. De preventiecoalitie is een extra impuls op deze beweging omdat hiermee de projectcoördinatiekosten worden vergoed.

Fluitend aan het werk

Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst van Unicum op 4 oktober 2018. Samen met Louis Overgoor (Bettery Institute) verkenden we het thema ‘Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen de deelnemers van Unicum met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? In zang en dans konden de deelnemers ervaren wat er nodig is om te leiden en te volgen, om af te stemmen en contact te maken. Wat harmonie doet en waar je ruimte voelt of geeft om te improviseren.

Gezond leven is geen straf maar een feestje; de kunst van agendasetting.

VOZ Magazine spreekt met Staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van VWS over preventie en de wegen om het verschil te gaan maken. Preventie wat leidt tot meer gezondheid en welzijn  wordt door velen onderschreven, maar hoe kom je nu sneller bij dat doel? Blokhuis heeft een scherpe visie daarop, probeert slimme en eigentijdse verbindingen te leggen met andere domeinen en partijen binnen en buiten het publieke domein. Hij bouwt door op wat al bereikt is. Hij is gedreven om ruimte te zoeken én te nemen, om het nog niet gerealiseerde sneller en dichterbij te brengen.

Het open gesprek in de eerste lijn over wat de patiënt belangrijk vindt, is niet meer te negeren.

Enkele jaren geleden was Louis Overgoor te gast in een bijscholing voor Amsterdamse praktijkondersteuners. De huisartsen waar deze praktijkondersteuners werken zijn verenigd in de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam (ROHA). Zijn presentatie was voor velen een eyeopener. Hij vroeg aandacht voor het aangaan van gesprekken met patiënten door eerst te vragen wat de patiënten echt zelf willen wat ze zelf kunnen en wat hen bezighoudt. En het protocol en afvinklijstjes eerst even met rust te laten; dat kan later wel.

GG aan Zee!

Het sociaal wijkteam Zandvoort heeft afgelopen maand een training van Bettery gehad. Ze hebben nieuwe vaardigheden geleerd om gezond gedrag van Zandvoorters te versterken. Het wijkteam gaat hun nieuwe kennis in de praktijk toepassen en willen ook hun collega’s in de eerste lijn betrekken.

Onde het motto  “GG aan Zee!” geeft Bettery de komende maanden een aantal lunchbijeenkomsten. In deze sessies leren de deelnemers meer over de GG-visie en oefenen de methodiek aan de hand van (geanonimiseerde) praktijkvoorbeelden.

 

Eno wil samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen

Via het project Gezondheid en Gedrag wil Eno samen met de gemeente Deventer een beweging op gang brengen bij inwoners en de samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn versterken. Als mensen zelf eigenaar zijn van hun gezondheid en daarnaar handelen, voelen ze zich gezonder en prettiger. Dan halen ze alleen die zorg en ondersteuning erbij die ze nodig hebben. Eno ontving een subsidie van het ministerie van VWS voor de verdere ontwikkeling van deze beweging.

Pagina's